GİZLİLİK POLİTİKASI

EmlakCep’te, gizliliğinizi korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri belirlenmiştir. Uygulama’yı ilk kullanımızdan itibaren, aşağıda yazılı olan hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

1.            İşbu Gizlilik Politası, Uygulama’nın tamamı bakımından ve tüm Üyeler için geçerlidir.

2.            Üyeler Uygulama’ya üye olurken ad, soyad, açık adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve benzeri kişisel bilgiler ile tercihleri doğrultusunda verdikleri ödeme bilgilerini paylaşmaktadır. Şirket, Üyeler tarafından verilen bu bilgileri sözleşme ilişkisi boyunca başkaca bir onaya gerek olmaksızın ve hesabın kapatılmasını takip eden sürede 10 (on) yıldan uzun olmamak üzere Üyeler’in Uygulama’yı kullanma amaçlarına uygun olarak işleyebilir ve/veya sair şekillerde kullanabilir. Kullanıcılar tarafından verilen kişisel bilgiler kural olarak gizli bilgidir. Bu bilgiler Şirket tarafından gizli tutulur ve aksi ayrıca ve açıkça belirtilmedikçe Şirket tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

3.            Şirket, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, Üyeler’den talep edilen bilgileri Şirket veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kişisel bilgileri anonim tutmak suretiyle kullanabilir. Kişisel bilgiler, Üyeler ile herhangi bir sebeple iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Bu kapsamda Üyeler, Şirket’in talep ettiği bilgileri vererek Şirket’in veya yetkilendireceği üçüncü kişilerin bu bilgileri kendileri ile iletişime geçmek amacıyla kullanabileceğini kabul ve beyan ederler.

4.            Üye bilgileri ve/veya Uygulama üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, Üyeler’in kimlikleri açık olmaksızın, anonimleştirilmek sureti ile çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

5.            Üye bilgileri, Emlakcep Gayrimenkul Teknolojileri Limited Şirketi tarafından işlenecektir. Bu kapsamda Şirket, Üyeler tarafından sağlanacak kişisel bilgileri, sözleşme ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişiler dışında, kredi kartı hizmet sağlayıcı, ödeme hizmet sağlayıcı, internet servis sağlayıcı, mobil uygulama ve internet sitesi yazılım bakım ve destek hizmetleri sağlayan gerçek ve tüzel kişilerle paylaşabilir.

6.            Üyeler’e ait veriler ile Uygulama’ya yüklenen her türlü veriler ile tüm yedekleme verileri Şirket’in sözleşme ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişiler tarafından yurt içinde ve/veya yurtdışında bulunan veri merkezlerinde (data center) ve sunucularda (server) muhafaza edilecektir. Üyeler, işbu Gizlilik Politikası metnini onaylayarak verilerin yurtdışına aktarılmasına ve/veya üçüncü kişiler tarafından saklanmasına onay verirler.

7.            Şirket, her türlü bilgi ve veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve yürürlükteki ikincil mevzuata uygun olarak anonim hale getirmek sureti ile Üyeler’in kişisel bilgilerini, başkaca verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir şekil ve surette kimliği belirlenebilir bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde muhafaza edebilir ve bu kapsamda anonimleştirilmiş verileri istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla dilediği şekilde kullanabilir.

8.            Şirket, sayılanlarla sınırlı sayıda olmamak üzere; yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak; Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi ile eklerinin gereklerini yerine getirmek ve yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerde Üyeler’in bilgilerini yetkili otoritelerle veya üçüncü kişilerle paylaşabilir.

9.            Üyeler, Uygulama’ya üye olmaları sebebiyle; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ve bu konuda bilgi@emlakcep.com e-posta adresi vasıtası ile bilgi talep etme; kişisel verilerine ilişkin herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulunması halinde bu yanlışlığın giderilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme haklarını haizdir.

10.         Üyeler’in izni olmadan, kişisel bilgileri üçüncü kişilerin pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere satılmaz, kiralanmaz veya üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Bununla birlikte bu bilgiler Şirket tarafından kampanya ve promosyonlarda çeşitli şekillerde kullanılabilir. Üyeler, işbu Gizlilik Politikası’nı elektronik olarak onaylayarak kendilerine ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ederler.

11.         Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Uygulama üzerinden yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.